Företaget


Maskintekniks målsättning är att kunna leverera tjänster som tillgodoser avsedd funktion som överensstämmer med kundernas förväntningar och krav.

En av företagets styrkor är att vi kan utveckla, anpassa och producera avancerade komponenter som möter speciella krav, då vi kan göra kvalificerade precisionsarbeten. Våra medarbetare har ett stort kunnande och lång erfarenhet och hela företaget genomsyras av problemlösning och nytänkande.

Där behov finns kan vi komma in tidigt i nya projekt med vår kompetens, med konsultation eller framtagning av prototyp. Vi kan även utföra kompletta utvecklingsprojekt från idé till färdig produkt.

Vi strävar ständigt efter nya utmaningar inom teknik. Genom att arbeta teambaserat, där alla medarbetare är specialister men kan hoppa in och göra det mesta, kan vi lösa de flesta uppgifter.