Affärsområden


Affärsområdet spänner över en bred front inom maskinteknik. Material vi arbetar med är främst metaller, så som rostfritt stål och koppar, men behandlar även plast och andra svårbearbetade material. Vi producerar allt från små detaljer till stora specialbeställda maskiner.

Affärsområdena är bland annat:
–          Produktutveckling
–          Prototypframtagning, -utveckling, och -tillverkning
–          Konstruktion, modellering och tillverkning av specialbeställda maskiner
–          Nytillverkning/modifiering/reparation av detaljer, delar, verktyg, instrument och maskiner
–          Konsultuppdrag
–          Tillverkning av reservdelar till den tillverkande industrin (akutfall)

Ritningar och 3D-konstruktioner görs på plats med CAD. Även programmering och teknisk konsultation kan erbjudas.

I maskinparken finns hjälpmedel som CNC-maskiner, fleroperationsmaskiner, pressar, svarvar, svets, skärande bearbetning, mätutrustning.